Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

III edycja programu 2013/2014


Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój


Stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w sprawie wniosków limitowych i ponadlimitowych


Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój


Uchwała Rady Ministrów z 25 marca 2014r.

Pismo Sekretarza Stanu Stanisława Huskowskiego
dotyczące zmiany uchwały


Ostateczna lista rankingowa


Wstępna lista rankingowa


W A Ż N E

Zmiana uchwały Rady Ministrów z 29 października 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność  –  Rozwój"

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


 

Informacje na temat naboru wniosków do
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

 

Wojewoda Śląski


zaprasza gminy i powiaty z województwa œśląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępnośœć – Rozwój.

 

Wnioski na dofinansowanie zadań w 2014r. należy składać w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (pokój 161, stanowisko 19 lub 20) lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego ŒŚląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 30 wrześœnia 2013r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego
tel. (32 20 77 174), be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Szczegółowe informacje o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej:

 

Kategoria: NPPDL. Etap II. Lata 2012 - 2015. III edycja programu 2013/2014

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 53.14 KB 2017-07-04 08:46:34
Stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wniosków limitowych i ponadlimitowych 67.25 KB 2017-07-04 08:48:14
Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój 52.99 KB 2017-07-04 08:54:20
Uchwała Rady Ministrów z 25 marca 2014r. 210.84 KB 2017-07-04 08:56:33
Pismo Sekretarza Stanu Stanisława Huskowskiego dotyczące zmiany uchwały 41.5 KB 2017-07-04 08:57:58
Ostateczna lista rankingowa 561.27 KB 2017-07-04 08:59:48
Arkusz oceny merytorycznej - drogi gminne 44.7 KB 2017-07-04 09:00:35
Arkusz oceny merytorycznej - drogi powiatowe 36.49 KB 2017-07-04 09:01:16
Wstępna lista rankingowa - województwo śląskie 406.65 KB 2017-07-04 09:02:09
Arkusz oceny merytorycznej - drogi gminne - wstępna lista rankingowa 154.54 KB 2017-07-04 09:07:19
Arkusz oceny merytorycznej - drogi powiatowe - wstępna lista rankingowa 147.69 KB 2017-07-04 09:08:53
Zmiana uchwały Rady Ministrów z 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 74.01 KB 2017-07-04 09:12:25
Uchwała nr 174_2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku ustanawiająca program 403.89 KB 2017-07-04 09:17:01
Uchwała nr 199_2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu 878.28 KB 2017-07-04 09:16:30
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania (od 27.11.2012) 267.05 KB 2017-07-04 09:21:29
Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań 165.2 KB 2017-07-04 09:26:58
Wzór wniosku o dofinansowanie zadania 141 KB 2017-07-04 09:28:08
Informacje dotyczące oceny merytorycznej projektów - NPPDL II 48.5 KB 2017-07-04 09:29:07