Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w  miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Termin składania wniosków: od 4 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.

Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do wojewody śląskiego po ich zaopiniowaniu przez właściwe oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kontakt do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w województwie śląskim: https://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot

W ramach naboru środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie inwestycji, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 50 tys. zł i nie jest wyższa niż 5 000 tys. zł.

O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się gminy.

Łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji finansowanych ze środków RFIL w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na terenie jednej gminy nie może przekraczać 5 mln zł.

Wsparcie dotyczy wydatków majątkowych.

O wsparcie można ubiegać się w szczególności na:

 • budowę, rozbudowę lub przebudowę:
 • kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
 • wodociągów,
 • przyłączy do sieci gazowej,
 • dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,
 • chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
 • obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),
 • obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
 • świetlic, obiektów bibliotecznych,
 • oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),
 • remiz strażackich;
 • modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków;
 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje.

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów :

https://www.gov.pl/web/premier/30122020-r---trzeci-nabor-wnioskow

 

Załączniki:

wzór wniosku (wersja edytowalna)

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego


Kategoria: RFIL 2020 - PRM NR 3/2020/RFIL/PGR

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
RFIL_Zał_nr_3a_Wniosek_gmina-1 30.13 KB 2021-01-04 14:02:41
Uchwała nr 102 6.25 MB 2021-01-04 14:15:38
Uchwała zmieniająca nr 157 374.12 KB 2021-01-04 14:15:59
Uchwała zmieniająca nr 162 196.74 KB 2021-01-04 14:16:18
Uchwała zmieniająca nr 178 262.02 KB 2021-01-04 14:16:38