Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Józef Korzusnik I Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

  • realizowanie zadań z zakresu obrony narodowej w województwie,
  • realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w województwie,
  • realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • koordynowanie i realizowanie programów poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa,
  • realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • nadzorowanie tworzenia procedur i realizacji zadań w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego dla województwa śląskiego,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych,