Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Harmonogram rzeczowo-finansowy 13 KB 2017-06-27 13:11:21
Plan finansowy do umowy 22 KB 2017-06-27 13:12:24
Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu 193.05 KB 2017-06-27 13:31:22
Sprawozdanie roczne z realizacji projektu 192.92 KB 2017-06-27 13:32:09
Umowa o dofinansowanie 68.5 KB 2017-06-27 13:32:50
Wniosek o wypłatę dotacji 37 KB 2017-06-27 13:33:52
Wykaz podpisanych umów 69.5 KB 2017-06-27 13:35:15
Zestawienie faktur 25.5 KB 2017-06-27 13:37:06