Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacje ogólne na temat programu


PUNKT INFORMACYJNY

Wydział Rozwoju Regionalnego,
tel. (32) 20 77 142,
  e-mail: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl 
ul. Jagiellońska 25, Katowice


Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego
pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" wraz z aneksami


Materiały ze spotkania informacyjnego dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu rządowego
"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", które odbyło się 12 marca 2010r.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!