Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Załącznik nr 2 do umowy

 

UWAGA! Wzór dokumentu jest umieszczony na dole strony!


 

Książki naszych marzeń – ogłoszenie wyników konkursu

 


Wojewoda Śląski informuję, że została zatwierdzona lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki Naszych Marzeń”.

 

O dofinansowanie mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Łącznie wpłynęło 198 wniosków o dofinansowanie. Po dokonaniu oceny formalnej rekomendację Zespołu weryfikacji wniosków uzyskało 196 organów dla 1000 szkół na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 1,7 mln zł.

 

Wykaz organów prowadzących, które uzyskają wsparcie znajduje się na dole strony.

 

We wrześniu rozpocznie się proces podpisywania umów o dotację.

 

Kategoria: Książki naszych marzeń

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Załącznik nr 2 do umowy - zestawienie faktur - KNM 32 KB 2017-06-27 15:19:53
Lista organów otrzymujących wsparcie.pdf 143.38 KB 2017-06-27 15:21:28