Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Zespołu:

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych.


Celem działania audytu wewnętrznego jest usprawnienie działalności Urzędu. Audytorzy badają na ile sposób zarządzania sprzyja osiąganiu celów Urzędu.

 

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym koordynuje Ministerstwo Finansów. Więcej szczegółów dotyczących audytu można znaleźć na stronie:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/aktualnosci1