Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zatwierdzona korekta załącznika nr 1 oraz korekta załącznika nr 2 do protokołu - priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Edycja 2021

Uwaga! Pliki znajdują się na dole strony.


Zatwierdzony załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do protokołu - priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Edycja 2021

Uwaga! Pliki znajdują się na dole strony.