Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Krzysztof Adler Zastępca Dyrektora Biura

Zadania Biura:

Biuro obsługuje wszystkich pracowników Urzędu, klientów zewnętrznych oraz prowadzi zamówienia publiczne.

Pracownicy Biura prowadzą sprawy związane z:

 

 • udzieleniem zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
 • zarządzaniem nieruchomościami oraz gospodarowaniem majątkiem Urzędu,
 • realizacją inwestycji i remontów,
 • utrzymaniem czystości i gospodarowaniem odpadami,
 • obsługą spotkań i konferencji,
 • prowadzeniem gospodarki magazynowej Urzędu,
 • zapewnieniem ochrony fizycznej wszystkich nieruchomości Urzędu,
 • zarządzaniem flotą samochodową Urzędu,
 • zapewnieniem usług transportowych,
 • zapewnieniem systemu kopiowania i drukowania,
 • wykonywaniem usług poligraficznych oraz zdjęć i pieczątek,
 • zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, teleinformatyczną i telekomunikacyjną.