Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Przykładowe rozliczenie wkładu własnego w 2011 roku


Lista projektów - nabór dodatkowy


Wykaz aneksów - III edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach III edycji programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”

 

Wojewoda śląski, zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110, poz.915 z późn. zm.), ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III edycji programu rządowego „Radosna Szkoła”. Według stanu na 24 maja 2011 roku do rozdysponowania pozostaje kwota 861.042 zł (kwota ta może ulec zwiększeniu ze względu na oszczędności).

 

Wojewoda śląski przyjmuje wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 30 czerwca 2011r.

 

Miejsce składania wniosków:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - pokój 174

 

Wszystkie wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Wyniki oceny wniosków - III edycja


Złożone wnioski


Nabór wniosków dla wsparcia finansowego udzielanego w roku 2010.
Informacja dotycząca III edycji programu rządowego pn. "Radosna Szkoła"


Uchwała nr 153/2010 Radu Ministrów z 4 października 2010r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2010r.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!