Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Zespołu:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
  • obsługa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie Kancelarii Tajnej,
  • prowadzenie Punktu przetwarzania materiałów zastrzeżonych,
  • udostępnianie, przekazywanie, przechowywanie materiałów oznaczanych różnymi klauzulami tajności,
  • wydawanie upoważnień i poświadczeń bezpieczeństwa umożliwiających dostęp do informacji niejawnych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych ,
  • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych,
  • obsługa wspólnej Komisji Dyscyplinarnej,
  • realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych na rzecz jednostek administracji zespolonej, w których Pełnomocnik wykonuje obowiązki na podstawie powierzenia zadań przez Wojewodę.