Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Rozliczenie projektów 2010


Komunikat MEN


Wykaz aneksów do protokołów projektów wybranych do dofinansowania - II edycja


Wyniki oceny wniosków - II edycja


Wykaz osób do kontaktu w sprawach związanych z realizacją programu rządowego
Radosna Szkoła - II edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Nabór wniosków dla wsparcia finansowego udzielanego w roku 2010.
Informacja dotycząca II edycji programu rządowego pn. "Radosna Szkoła"

 

Wnioski dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2010 roku w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" w zakresie miejsc zabaw w szkołach i placów zabaw powinny być złożone do organów prowadzących szkoły najpóźniej do dnia 10 października br.

 

Wojewoda śląski przyjmuje wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 2 listopada 2009r.
 

 

Miejsce składania wniosków:
Śląski Urzad Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - pokój 174

 

Wzory wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego:

 

  1. Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole
  2. Szkolne place zabaw

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


 

Komunikat dla organów prowadzących wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na udzielenie
wsparcia finansowego na utworzenie/modernizację (zwrot kosztów utworzenia/modernizacji) szkolnego
placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła".

 

Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I—III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, powierzchnia szkolnego placu zabaw powinna wynosić:
 

- około 240 m2 dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I—III wynosi od 1 do 69 uczniów;
- około 500 m2 dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I—III wynosi 70 uczniów i więcej.

 

Ponadto informuję, że dopuszczalne są wyłącznie dwa rodzaje nawierzchni szkolnego placu zabaw na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny:
- bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange (zgodna z Polskimi Normami),
- syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau (zgodna z Polskimi Normami).
 
 
Z kolei w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2 (mały plac zabaw) — nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią.
Z kolei w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2 (duży plac zabaw) nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m2, około 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią.
 
 
UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Radosna Szkoła. II edycja

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wzór oświadczenia 24.5 KB 2017-07-13 13:57:05
Przykładowe sposoby rozliczania wkładu własnego 37 KB 2017-07-13 13:57:50
Umowa pomoce dydaktyczne - II edycja 73 KB 2017-07-13 13:59:41
Komunikat z MEN 27 KB 2017-07-13 14:01:16
Aneks nr 1 do protokołu place zabaw 145 KB 2017-07-13 14:02:13
Aneks nr 2 do protokołu pomoce dydaktyczne 7.63 MB 2017-07-13 14:02:55
Aneks nr 2 do protokołu place zabaw 147 KB 2017-07-13 14:04:42
Aneks nr 3 do protokołu place zabaw 146 KB 2017-07-13 14:05:21
Aneks nr 4 do protokołu place zabaw 148.5 KB 2017-07-13 14:06:18
Aneks nr 5 do protokołu place zabaw 178.5 KB 2017-07-13 14:07:12
Aneks nr 6 do protokołu place zabaw 180 KB 2017-07-13 14:07:54
Projekty wybrane do dofinansowania - II edycja - pomoce dydaktyczne 187.7 KB 2017-07-13 14:10:15
Projekty wybrane do dofinansowania - II edycja - place zabaw 119.82 KB 2017-07-13 14:11:35
Wykaz osób do kontaktu w sprawach związanych z realizacją programu rządowego Radosna Szkoła - II edycja 36 KB 2017-07-13 14:13:31
Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole - wzór wniosku dyrektorów szkół 94 KB 2017-07-13 14:15:57
Szkolne place zabaw - wzór wniosku dyrektorów szkół 106.5 KB 2017-07-13 14:17:06
Wzór umowy o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. 73 KB 2017-07-13 14:51:47
Wzór umowy o dofinansowanie placu zabaw 82.5 KB 2017-07-13 14:52:57
Załącznik dot. placu zabaw - zestawienie szkół 35.5 KB 2017-07-13 14:53:50
Załącznik dot. placu zabaw - oświadczenie 29 KB 2017-07-13 14:56:41