Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Aleksandra Kroczek Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

Do zadań Wydziału Infrastruktury należy w szczególności prowadzenie spraw  w zakresie:

  • administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji,
  • nadzoru urbanistycznego,
  • transportu drogowego,
  • gospodarki,
  • utrzymywania lotniczych przejść granicznych,
  • rolnictwa,
  • środowiska, 
  • lokalizacji inwestycji publicznych i zezwoleń na ich realizację, 
  • odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone i przejęte pod realizację inwestycji publicznych.