Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

WEKSLE

 


 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE

(UWAGA - w module III po podpisaniu umowy o dofinansownie beneficjent będzie zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy - weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową)

 


 

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA
z dnia 1 lipca 2014r.

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!

 

Kategoria: "Maluch" 2014 - moduł III