Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011


Wytyczne dotyczące wyboru i realizacji wniosków


Wyniki oceny formalnej i merytorycznej do NPPDL

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: NPPDL. Lata 2008 - 2011. I edycja programu 2008/2009

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych 25.71 KB 2017-07-06 12:37:39
Uchwała Nr 233/2008 RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” 181.1 KB 2017-07-06 12:39:42
Formularz wniosku o dofinansowanie 209 KB 2017-07-06 12:41:15
Formularz wniosku o dofinansowanie 232.76 KB 2017-07-06 12:42:10
Harmonogram rzeczowo-finansowy 14 KB 2017-07-06 12:43:18
Instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego 26.5 KB 2017-07-06 12:46:37
Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego - przykład 15.5 KB 2017-07-06 12:57:14
Instrukcja wypełnienia wniosku 167.83 KB 2017-07-06 12:58:11
Karta oceny formalnej 74 KB 2017-07-06 13:03:26
Karta oceny merytorycznej 35 KB 2017-07-06 13:04:22
STANOWISKO MSWiA w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego 20 KB 2017-07-06 13:05:18
WAŻNE - informacje dotyczące oceny merytorycznej projektów 27 KB 2017-07-06 13:06:17
Wniosek o dofinansowanie - przykładowy 220.5 KB 2017-07-06 13:07:07
Wzór planu finansowego 27 KB 2017-07-06 13:08:16
Wzór protokołu odbioru robót budowlanych 35 KB 2017-07-06 13:09:06
Wzór sprawozdania z realizacji projektu 27.5 KB 2017-07-06 13:09:59
Wzór umowy 62 KB 2017-07-06 13:11:09
Wzór wniosku o wypłatę dotacji 33.5 KB 2017-07-06 13:11:57
Wzór zestawienia faktur 24.5 KB 2017-07-06 13:12:51
Wzór zestawienia faktur do sprawozdania z realizacji projektu 31.5 KB 2017-07-06 13:20:37
Zasady oceny merytorycznej projektów 27.5 KB 2017-07-06 13:21:26
Informacja dotycząca możliwości składania zastrzeżeń do NPPDL 21.5 KB 2017-07-06 13:22:49
Lista złożonych wniosków drogi gminne (24.11.08) 357.66 KB 2017-07-06 13:25:27
Lista złożonych wniosków drogi powiatowe (24.11.08) 333.82 KB 2017-07-06 13:26:37
Ocena formalna - Drogi gminne - negatywna weryfikacja formalna 37 KB 2017-07-06 13:27:34
Ocena formalna - Drogi powiatowe - negatywna weryfikacja formalna 24 KB 2017-07-06 13:28:27
Ocena merytoryczna - Drogi gminne 36.5 KB 2017-07-06 13:29:39
Ocena merytoryczna - Drogi powiatowe 32.5 KB 2017-07-06 13:30:29