Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

logo POWT CZ - PL, autor : EWT

 

O wsparcie w Programie mogą się ubiegać wnioskodawcy realizujący projekty w ramach następujących osi priorytetowych:

 

Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń

 

Dziedziny wsparcia:

 

1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
1.2 Ochrona środowiska
1.3 Profilaktyka zagrożeń

 

Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

 

Dziedziny wsparcia:

2.1 Rozwój przedsiębiorczości
2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

 

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

 

Dziedziny wsparcia:

3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych
3.3 Fundusz mikroprojektów

 

Oś priorytetowa 4. Pomoc techniczna

 


Obszar objęty Programem

 

zasięg terytorialny CZ - PL, autor : ewtZgodnie z Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 zasięg terytorialny Programu obejmuje czesko - polskie pogranicze na poziomie jednostek NUTS III (ang. Nomenclature of Teritorial Units for Statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych): czeska część pogranicza - Kraje (NUTS III): Liberecki, Královéhradecki, Pardubicki, Ołomuniecki, Morawskośląski polska część pogranicza - podregiony: jeleniogórski i wałbrzyski (część woj. dolnośląskiego), opolski i nyski (woj. opolskie), bielski i rybnicki (część woj. śląskiego) oraz obszar powiatu pszczyńskiego (NUTS IV), który jest obecnie częścią podregionu tyskiego.

 

Obszar Województwa Śląskiego objęty Programem:

 

NTS III podregion bielski:

  • Bielsko - Biała (miasto na prawach powiatu);
  • powiat bielski; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
  • powiat cieszyński; gminy: Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice;
  • powiat żywiecki; gminy: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

 

NTS III podregion rybnicki:

  • miasta na prawach powiatu: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój,
  • powiat rybnicki; gminy: Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany
  • powiat wodzisławski; gminy: Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy,
  • powiat raciborski; gminy: Racibórz, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik

 

NTS IV :

  • powiat pszczyński, gminy: Goczałkowice Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec.

 

Finansowanie:

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, podobnie jak pozostałe Programy realizowane w ramach Celu 3 - Europejska Współpraca Terytorialna jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowity budżet Programu wynosi 256 187 464 euro, w tym alokacja środków z EFRR na finansowanie polsko-czeskich przedsięwzięć transgranicznych: 219 459 344 euro. Płatności będą realizowane jako refundacja poniesionych wydatków. Zgodnie z art. 53 pkt 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności wkład EFRR dla programów operacyjnych w ramach Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna może wynosić do 85 % kwalifikowalnych wydatków. Zasada to dotyczy programów , w których co najmniej jeden uczestnik należy do państwa członkowskiego, którego średni PKB na mieszkańca w okresie 2001 - 2003 wynosił poniżej 85 % średniej UE-25 w tym samym okresie.

 

Najważniejsze kryteria: każdy projekt musi być realizowany we współpracy z czeskim partnerem i charakteryzować się wpływem transgranicznym.

 

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronach internetowych:

 

https://www.cz-pl.eu/
https://www.strukturalni-fondy.cz/
https://www.mmr.cz/

https://www.mr.gov.pl/
https://ewt.slaskie.pl/

Konsultacji udziela:

 

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego: