Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wyniki oceny wniosków - VI edycja - nabór dodatkowy

 

Wykaz aneksów do protokołów - VI edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach VI edycji programu rządowego pn. "Radosna Szkoła"

 

Wojewoda śląski ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach szóstej edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, na podstawie przepisów § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 ze zm.).
 

Według stanu na 25 lipca 2014 r. do rozdysponowania pozostaje kwota 200 000,00 zł. (kwota ta może ulec zwiększeniu dzięki oszczędnościom poprzetargowym).

 

Wnioski organów prowadzących szkoły należy składać w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać na adres: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Certyfikacji i Rozwoju ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, do dnia 7 sierpnia 2014 r.

 

Kontakt: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

tel.: 32 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl.

 

Wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się pod adresem poniżej.

 

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.men.gov.pl/index.php/radosna-szkola/zasady-wsparcia-dla-szkol/100-program-rzadowy-radosna-szkola-akty-prawne.


Wzór wniosków - place zabaw

 

Wzór wniosków - pomoce dydaktyczne


Korekta wyników oceny wniosków - VI edycja

 

Wyniki oceny wniosków - VI edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


 

Rusza nabór do VI edycji programu "Radosna szkoła"

 

Wojewoda Śląski zaprasza organy prowadzące szkoły do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach szóstej edycji rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.


Wnioski dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2014 roku w zakresie miejsc zabaw w szkołach i placów zabaw powinny być złożone do organów prowadzących szkoły najpóźniej do 10 października 2013r.


Wnioski organów prowadzących szkoły należy składać do 2 listopada 2013r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.


Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego, tel.: 32 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl


Informacja o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kategoria: Radosna Szkoła. VI edycja

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Projekty wybrane do dofinansowania - VI edycja - nabór dodatkowy 127.37 KB 2017-07-12 12:42:18
Aneks nr 1 do protokołu - place zabaw - nabór dodatkowy 854.86 KB 2017-07-12 12:43:18
Wniosek dyrektora szkoły - place zabaw 81.5 KB 2017-07-12 12:45:24
Wniosek organu prowadzącego - place zabaw 112.5 KB 2017-07-12 12:46:27
Załączniki do wniosku - place zabaw 64.5 KB 2017-07-12 12:47:20
Wniosek dyrektora szkoły - pomoce dydaktyczne 84.5 KB 2017-07-12 12:49:12
Wniosek organu prowadzącego - pomoce dydaktyczne 83 KB 2017-07-12 12:51:07
Załączniki do wniosku - pomoce dydaktyczne 42 KB 2017-07-12 12:52:31
Projekty wybrane do dofinansowania - VI edycja - place zabaw - korekta wyników oceny wniosków 128.76 KB 2017-07-12 13:09:01
Projekty wybrane do dofinansowania - VI edycja - pomoce dydaktyczne - korekta wyników oceny wniosków 105.5 KB 2017-07-12 13:08:18
Protokół - place zabaw - wnioski odrzucone formalnie - korekta wyników oceny wniosków 72.65 KB 2017-07-12 13:10:31
Protokół - pomoce dydaktyczne - wnioski odrzucone formalnie - korekta wyników oceny wniosków 75.84 KB 2017-07-12 13:12:41
Projekty wybrane do dofinansowania - VI edycja - place zabaw 128.52 KB 2017-07-12 13:14:33
Projekty wybrane do dofinansowania - VI edycja - pomoce dydaktyczne 105.49 KB 2017-07-12 13:15:18
Protokół - place zabaw - wnioski odrzucone formalnie 73.01 KB 2017-07-12 13:16:49
Protokół - pomoce dydaktyczne - wnioski odrzucone formalnie 75.84 KB 2017-07-12 13:17:38