Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Tłumacz języka migowego

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 16 marca br. do odwołania nie będą odbywać się dyżury pełnione przez tłumacza języka migowego. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych Klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

 

We wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00 (pok. 119), tłumacz języka migowego służy pomocą w załatwieniu spraw osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.

 

Klienci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego chcący załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku–Białej lub Częstochowie mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku–Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

Wysyłając SMS pod powyższy numer można uzyskać podstawowe informacje na temat pracy Urzędu lub umówić spotkanie z udziałem tłumacza języka migowego. Numer telefonu jest obsługiwany w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  • poprzez czat (okienko czatu znajduje się w prawym dolnym rogu strony)
  • za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej:

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

 

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

 

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z pomocą tłumacza języka migowego – w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą wymienionych powyżej sposobów.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Urząd udostępnia również dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Formularz kontaktowy
(formularz należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem)

Zgoda na przetwarzanie danych: