Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Tłumacz języka migowego

Grafika przedstawia symbol przekreślonego ucha w kolorze białym na niebieskim tle

 

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych Klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

 

We wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00 (pok. 119), tłumacz języka migowego służy pomocą w załatwieniu spraw osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.

 

Klienci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego chcący załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku-Białej lub Częstochowie mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego.

W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku-Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu.

Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach od 12:00 do 15:30 oraz w piątki w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.

 

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 

Wysyłając SMS pod powyższy numer można uzyskać podstawowe informacje na temat pracy Urzędu lub umówić spotkanie z udziałem tłumacza języka migowego.

Numer telefonu jest obsługiwany w podstawowych godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  • za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej

 

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Dotyczą one m.in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

 

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą wymienionych powyżej sposobów.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

  • propozycję terminu,

  • krótkie określenie sprawy,

  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Urząd udostępnia również dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Formularz kontaktowy
(formularz należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem)

Zgoda na przetwarzanie danych: