Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

logo interreg III a cz - pl, autor : interreg
 

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA – CZECHY jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej
na pograniczu polsko-czeskim.

 

 

Zasięg terytorialny programu
 

Obszar współpracy w ramach INTERREG IIIA POLSKA-CZECHY obejmuje 4 polskie podregiony graniczne odpowiadające NUTS III (ang. Nomenclature of Teritorial Units for statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych), czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski i 5 czeskich regionów (krajów) granicznych NUTS III – Liberec, Hradec Kralove, Pardubice, Ołomuniec, Morawsko-Śląski.
 

mapa cz-pl INTERREG, autor : interrreg

 

Żródło: Strona internetowa www.interreg.gov.pl


Budżet programu


Program INTERREG IIIA POLSKA-CZECHY jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Całkowity budżet ERDF w okresie 2004-2006 wynosi 34,5 mln EUR. Środki ERDF alokowane przez Polskę na INTERREG IIIA POLSKA-CZECHY w latach 2004-2006 wynoszą 18,0 mln EUR.


UWAGA:
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji
.
 

 

Potencjalni beneficjenci
 

Beneficjentami programu INTERREG IIIA POLSKA-CZECHY są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno – ekonomiczni, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe itp.


INTERREG IIIA POLSKA – CZECHY

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Interreg IIIa / cz-pl

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
001 - Lista umów o dofinansowanie projektów zawartych w województwie śląskim w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska - stan na 2. sierpnia 2007 r. 104.5 KB 2019-03-15 13:25:36
Instrukcja przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska – w generatorze wniosków ELZA - wersja z 4 sierpnia 2005 r. 1.75 MB 2017-07-06 14:43:04
Instrukcja sporządzenia załączników do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska - wersja z 4 sierpnia 2005 r. 278.81 KB 2017-07-06 14:49:50
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 1.21 MB 2017-07-06 14:50:59
Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wytyczne 811.33 KB 2017-07-06 14:53:14
Logotypy do pobrania 2.81 MB 2017-07-06 14:54:24
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta - wersja z 4 sierpnia 2005 r. 598.11 KB 2017-07-06 14:56:01
Program Polska - Czechy INTERREG III A - tłumaczenie polskie - wersja ostateczna 751.17 KB 2017-07-06 14:58:36
System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych 451.5 KB 2017-07-06 15:01:27
Uzupełnienie Programu Polska - Czechy INTERREG III A - wersja z 16 lutego 2005 r. (wersja polska) 539.69 KB 2017-07-06 15:02:56
Wskazówki dla Instytucji Pośredniczących oraz Euroregionów dotyczące badania trwałości projektów/Mikroprojektów w Programach IW INTERREG III A 161.71 KB 2017-07-06 15:04:25
Wzory dokumentów finansowych dla Programu Polska - Czechy INTERREG III A - ze zmianami we wzorze umowy o dofinansowanie projektów pomocy technicznej z 30 września 2005 r. 243.76 KB 2017-07-06 15:05:09
Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - Oświadczenie o 20% 20.5 KB 2017-07-06 15:11:48
Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu 21.5 KB 2017-07-06 15:13:36
Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - Załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu 20.5 KB 2017-07-06 15:14:25
Wzory sprawozdań beneficjenta i wojewody wraz z instrukcjami. Aktualna instrukcja do wypełniania sprawozdań z realizacji projektu - wersja z 2 lutego 2006 r. (sprawozdania w formacie .xls) 2.62 MB 2017-07-06 15:15:30
Wzór wniosku beneficjenta o płatność - obowiązujący od dnia 24 kwietnia 2006 r. 1.11 MB 2017-07-06 15:16:41