Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Katarzyna Śliwa-Szajor Zastępca Dyrektora Biura

Katarzyna Trafny Główny Ksiegowy Budżetu Urzędu

Zadania Biura:

Biuro Organizacyjno-Budżetowe pełni rolę biura obsługującego wszystkich pracowników Urzędu.

 

Do naszych głównych zadań należy:

 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu oraz zasad organizacji pracy Urzędu, a także opracowywanie najważniejszych procedur działania dla Urzędu,
 • zarządzanie obiegiem korespondencji,
 • realizowanie polityki personalnej w Urzędzie, w szczególności:
  • organizowanie naborów,
  • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • koordynowanie procesów dotyczących sporządzania pierwszej oceny i ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
  • realizacja służby przygotowawczej,
 • prowadzenie obsługi kadrowej pracowników Urzędu oraz wyższej kadry kierowniczej rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organizacja staży absolwenckich, praktyk oraz wolontariatu,
 • prowadzenie Archiwum Urzędu oraz udzielanie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych,
 • obsługa budżetu dysponenta trzeciego stopnia oraz obsługa ksiąg rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia i gospodarka finansowa,
 • prowadzenie ewidencji mandatów karnych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz windykacji należności Skarbu Państwa,
 • obsługa kasy w siedzibie Urzędu,
 • inwentaryzacja.