Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Lista projektów - nabór dodatkowy


Wykaz aneksów - IV edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach IV edycji programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”
 

Wojewoda Śląski, zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz.915 ze zm.), ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartej edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Według stanu na 1 lipca 2012 roku do rozdysponowania pozostaje kwota 461 797,00  zł (kwota ta może ulec zwiększeniu ze względu na oszczędności). 

 

Wnioski organów prowadzących szkoły należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 119, stanowisko 5 lub 6) lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do dnia 3 sierpnia 2012r.

 

Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 

tel.: 032 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Informacja o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach IV edycji programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”

 

Wojewoda Śląski, zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz.915 ze zm.), ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartej edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Według stanu na 1 czerwca 2012 roku do rozdysponowania pozostaje kwota 473 797,00  zł (kwota ta może ulec zwiększeniu ze względu na oszczędności). 

 

Wnioski organów prowadzących szkoły należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 119, stanowisko 5 lub 6) lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do dnia 29 czerwca 2012r.

 

Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 

tel.: 032 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Informacja o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Wyniki oceny wniosków - IV edycja


Formularz programu inwestycji "Radosna Szkoła" - place zabaw

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Nabór wniosków dla wsparcia finansowego udzielanego w roku 2012.
Informacja dotycząca IV edycji programu rządowego pn. "Radosna Szkoła"

 

Wojewoda Śląski zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach czwartej edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

 

Wnioski dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2012 roku w zakresie miejsc zabaw w szkołach i placów zabaw powinny być złożone do organów prowadzących szkoły najpóźniej do dnia 10 października 2011r.

 

Wnioski organów prowadzących szkoły na rok 2012 należy składać w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (pokój 174), do dnia 2 listopada 2011r. do godziny 15.30.

 

Kontakt: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
                ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
                tel.: 032 20 77 174
                be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Informacja o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kategoria: Radosna Szkoła. IV edycja

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Rekomendowane wnioski IV edycja 'Radosna Szkoła' dodatkowe nabory - pomoce dydaktyczne 107.63 KB 2017-07-12 14:12:20
Aneks nr 1 do protokołu - place zabaw 153.01 KB 2017-07-12 14:13:48
Aneks nr 1 do protokołu - pomoce dydaktyczne 116.55 KB 2017-07-12 14:14:42
Aneks nr 2 do protokołu - place zabaw 154.41 KB 2017-07-12 14:15:20
Projekty wybrane do dofinansowania - IV edycja - place zabaw 153.62 KB 2017-07-12 14:16:11
Projekty wybrane do dofinansowania - IV edycja - pomoce dydaktyczne 116.28 KB 2017-07-12 14:16:55
Formularz programu inwestycji - "Radosna szkoła" place zabaw 34.5 KB 2017-07-12 14:17:54