Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wyniki oceny wniosków - V edycja - szkoły filialne


Lista projektów - nabór dodatkowy


Wykaz aneksów - V edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Nabór wniosków do programu "Radosna Szkoła"
 
Wojewoda Śląski zaprasza organy prowadzące szkoły, którym organizacyjnie podporządkowane są szkoły filialne do składania wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego ŚUW, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, do 29 lipca 2013 r.

 
Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
tel.: 32 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl.

 

Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. poz. 785) organy prowadzące mogą składać wnioski o udzielenie w 2013 r. wsparcia finansowego w ramach programu „Radosna szkoła” dla szkół filialnych.


Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach V edycji programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”
 

Wojewoda śląski, zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 ze zm.), ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach piątej edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.


Według stanu na 29 maja 2013 r. do rozdysponowania pozostaje kwota  474 200 zł. (kwota ta może ulec zwiększeniu ze względu na oszczędności).


Wnioski organów prowadzących szkoły należy składać w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego ŚUW, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, do dnia 28 czerwca 2013 r.


Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel.: 32 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl


Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Formularz programu inwestycji Radosna Szkoła - V edycja


Wyniki oceny wniosków - V edycja

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Nabór wniosków dla wsparcia finansowego udzielanego w roku 2013.
Informacja dotycząca V edycji programu rządowego pn. "Radosna Szkoła"

 

Wojewoda Śląski zaprasza organy prowadzące szkoły do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach piątej edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

 

Wnioski dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2013 roku w zakresie miejsc zabaw w szkołach i placów zabaw powinny być złożone do organów prowadzących szkoły najpóźniej do dnia 10 października 2012r.

 

Wnioski organów prowadzących szkoły należy składać do dnia 2 listopada 2012r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta (pokój 119, stanowisko 5 lub 6) lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

Kontakt: Wydział Rozwoju Regionalnego,
tel.: 32 20 77 174, be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Informacja o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół.

 

UWAGA! Dokument jest umieszczony na dole strony!