Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

IV edycja programu 2014/2015

 

 

Lista zatwierdzonych wniosków do realizacji w 2015 roku w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - województwo śląskie


Ostateczna lista rankingowa


Wstępna lista rankingowa

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


 

Informacje na temat naboru wniosków do
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

 

 
Wojewoda Śląski


zaprasza gminy i powiaty z województwa œśląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępnośœć – Rozwój.

 

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2015 r. należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 19 lub 20) lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 30 września 2014r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu). Wnioski złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

Kontakt: Wydział Certyfikacji i Rozwoju
tel. (32 20 77 174), be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Szczegółowe informacje o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej:

 

Kategoria: NPPDL. Etap II. Lata 2012 - 2015. IV edycja programu 2014/2015