Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowaniaze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termin składania wniosków: od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 28 grudnia 2020 r.

Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny oraz czas niezbędny na weryfikację wniosków i ich korektę przez wnioskodawców wojewoda śląski apeluje o wcześniejsze złożenie wniosków. Wnioski, które wpłyną ostatniego dnia naboru nie będą mogły zostać skorygowane co może oznaczać brakiem możliwości zakwalifikowania ich do dalszej oceny.

Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do wojewody.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje (jeden wniosek – jedna inwestycja).


Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/9102020-r---ogloszenie-prezesa-rady-ministrow-nr-22020rfil


Poniżej do pobrania:
– wzór wniosku (wersja edytowalna),

– Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
– Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
– Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
– Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego


Kategoria: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL 2020 - PRM NR 2/2020/RFIL

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
RFIL_Zał_nr_4_Wniosek JST 30.73 KB 2020-12-14 16:22:31
Uchwała nr 102 6.25 MB 2020-12-14 16:22:52
Uchwała zmieniająca nr 157 374.12 KB 2020-12-14 16:23:13
Uchwała zmieniająca nr 162 196.74 KB 2020-12-14 16:23:34
Uchwała zmieniająca nr 178 276.56 KB 2020-12-14 16:23:53
FAQ nabór PRM 2.2020.RFIL 252.51 KB 2020-12-24 08:30:18