Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor Ochrony Danych

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim kierownik jednostki (Administrator Danych Osobowych) powołał Inspektora Ochrony Danych.

Przypadki naruszeń ochrony danych osobowych należy zgłaszać do IOD: Mariusz Warkoczyński - tel. 032 20 77 975, email:iod@katowice.uw.gov.pl