Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Wydziału:

  • realizowanie zadań związanych z przekazywaniem dotacji celowych na różnego rodzaju programy krajowe m.in. „Maluch”, Bezpieczna+  czy Senior+  oraz na działania z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju,
  • wykonywanie zadań Wojewody jako kontrolera w projektach transgranicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów INTERREG V-A, realizowanych wspólnie przez beneficjentów z Polski i Czech oraz z Polski i Słowacji,
  • w ramach wykonywanych zadań pracownicy wydziału współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, uczelniami publicznymi i niepublicznymi, fundacjami oraz stowarzyszeniami.