Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Grzegorz Wieniewski Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

  • realizowanie zadań związanych z przekazywaniem dotacji celowych oraz dofinansowania z funduszy celowych na różnego rodzaju programy krajowe m.in.: "Rządowy Program Rozwoju Dróg", "Maluch+”, "Senior+ ", "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", "Posiłek w szkole i w domu", "Fundusz sołecki", "Funudsz rozwoju przewozów autobusowych" czy "Nieodpłatna pomoc prawna" oraz na działania z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju,
  • wykonywanie zadań Wojewody jako kontrolera w projektach transgranicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów INTERREG V-A, realizowanych wspólnie przez beneficjentów z Polski i Czech oraz z Polski i Słowacji,
  • w ramach wykonywanych zadań pracownicy wydziału współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, uczelniami publicznymi i niepublicznymi, fundacjami oraz stowarzyszeniami.