Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program „MALUCH +” 2021

Kategoria: Program "Maluch+" 2021 - konkurs

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Moduł 1 - umowa o dofinansowanie 358.5 KB 2020-12-17 11:12:10
Moduł 1 - załącznik nr 1a - utworzenie 31 KB 2020-12-17 11:12:54
Moduł 1 - załącznik nr 1b - funkcjonowanie 25 KB 2020-12-17 11:13:25
Moduł 1 - załącznik nr 1c - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 255.5 KB 2020-12-17 11:14:00
Moduł 1 - załącznik nr 1d - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 18.63 KB 2020-12-17 11:14:26
Moduł 1 - załącznik nr 2 - oświadczenie dot II transzy 268 KB 2020-12-17 11:14:51
Moduł 1 - załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji projektu 2021 106.5 KB 2020-12-17 11:16:45
Moduł 1 - załącznik nr 3 do sprawozdania rozliczenie inwestycji 2021 38 KB 2020-12-17 11:17:10
Moduł 1 - załącznik 4 sprawozdanie z trwałości 2021 56.5 KB 2020-12-17 11:17:39
Moduł 1 - załącznik nr 5b wniosek o zmianę zakresu rzeczowego 45.5 KB 2020-12-17 11:18:13
Moduł 1 - załącznik nr 5a wniosek o przesunięcie wydatków bieżących i inwestycyjnych zadania 44 KB 2020-12-17 11:19:26
Moduł 1 - Oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych 11.82 KB 2020-12-17 11:20:06
1 - Moduł 2 - wzór umowy o dofinansowanie 325.5 KB 2021-02-09 15:40:43
2 - Moduł 2 - załącznik 1 - zestawienie instytucji 31.5 KB 2021-02-09 15:41:11
3 - Moduł 2 - załącznik 1a - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 33.5 KB 2021-02-09 15:41:33
4- Moduł 2 - załącznik 1b - oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku VAT_2021 20.08 KB 2021-02-09 15:41:53
5 - Moduł 2 - załącznik 2 sprawozdanie z realizacji projektu 76.5 KB 2021-02-09 15:42:14
6 - Moduł 2 - załącznik 2a 16.69 KB 2021-02-09 15:42:58
Moduł 2 - Oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych 14.35 KB 2021-02-09 15:45:40
1 - Moduł 3 - wzór umowy o dofinansowanie 382.5 KB 2021-02-09 15:46:36
2 - Moduł 3 - załącznik nr 1a - utworzenie 35 KB 2021-02-09 15:46:59
3 - Moduł 3 - załącznik nr 1b - funkcjonowanie 13.71 KB 2021-02-09 15:47:21
4 - Moduł 3 - załącznik nr 1c - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 34.5 KB 2021-02-09 15:47:43
5 - Moduł 3 - załącznik nr 1d - oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_2021 19.43 KB 2021-02-09 15:48:10
6 - Moduł 3 - załącznik nr 2 - oświadczenie do II transzy 268.5 KB 2021-02-09 15:48:31
7 - Moduł 3 - załącznik nr 3 - sprawozdanie z realizacji projektu 107.5 KB 2021-02-09 15:48:58
8 - Moduł 3 - załącznik nr 3a - załącznik do sprawozdania z realizacji projektu 17.23 KB 2021-02-09 15:49:41
9 - Moduł 3 - załącznik nr 3b - załącznik do sprawozdania rozliczenie inwestycji 38 KB 2021-02-09 15:50:01
10 - Moduł 3 - załącznik nr 4 - sprawozdanie z trwałości 57.5 KB 2021-02-09 15:50:21
11 - Moduł 3 - załącznik nr 5a wniosek o przesunięcie kosztów bieżących i inwestycyjnych zadania 44.5 KB 2021-02-09 15:51:01
12 - Moduł 3 - załącznik nr 5b wniosek o zmianę zakresu rzeczowego 47 KB 2021-02-09 15:51:20
13 - Moduł 3 - załącznik nr 6 - umowa powierzenia danych osobowych 61.5 KB 2021-02-09 15:51:42
1 - Moduł 4 - umowa 336.5 KB 2021-02-09 15:52:34
2 - Moduł 4 - załącznik nr 1 - funkcjonowanie 13.96 KB 2021-02-09 15:52:54
3 - Moduł 4 - załącznik nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu 75.5 KB 2021-02-09 15:53:18
4 - Moduł 4 - załącznik nr 2a 14.66 KB 2021-02-09 15:55:18
5 - Moduł 4 - załącznik nr 3 - umowa powierzenia danych osobowych 282.5 KB 2021-02-09 15:55:45
Moduł 4 - Oświadczenie o kompletności 30.29 KB 2021-02-09 15:56:17
M1 wzór aneksu nr 1 (promocja po rozporządzeniu) 255.58 KB 2021-06-14 13:11:39
M2 wzór aneksu nr 1 (promocja po rozporządzeniu) 251.25 KB 2021-06-14 13:12:25
M3 wzór aneksu nr 1 (promocja po rozporządzeniu) 253.42 KB 2021-06-14 13:12:51
M4 wzór aneksu nr 1 (promocja porozporządzeniu) 256.43 KB 2021-06-14 13:13:14
Moduł 1 - załącznik nr 6 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego 241.34 KB 2021-06-22 08:04:30
Moduł 2 - załącznik nr 3 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego 239.89 KB 2021-06-22 08:05:05
Moduł 3 - załącznik nr 3 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego 239.99 KB 2021-06-22 08:05:29
Moduł 4 - załącznik nr 3 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego 239.91 KB 2021-06-22 08:05:53