Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wzory sprawozdań


Dokumenty dla organizacji pozarządowych


Dokumenty dla jednostek samorządu terytorialnego
 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła - nabór dodatkowy


Ogłoszenie wyników konkursu

 

Wojewoda śląski informuje, że 31 października 2014 r. została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła.

W odpowiedzi na dodatkowy konkurs wpłynęło 6 ofert jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, z czego 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

Po dokonaniu oceny merytorycznej rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskały 4 oferty na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 44 868,00 zł.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła - nabór dodatkowy
 

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła
 

Ogłoszenie wyników konkursu

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła - nabór podstawowy


Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego
 

Konkurs dla organizacji pozarządowych

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Bezpieczna i przyjazna szkoła. I edycja programu 2014

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wzór sprawozdania JST 69 KB 2017-07-12 09:06:20
Wzór sprawozdania OP 72.5 KB 2017-07-12 09:06:54
Wzór umowy OP 105 KB 2017-07-12 09:08:04
Weksel 95.5 KB 2017-07-12 09:08:55
Deklaracja wekslowa 82.5 KB 2017-07-12 09:09:43
Instrukcja dotycząca weksli 73 KB 2017-07-12 09:10:49
Wzór umowy JST 102 KB 2017-07-12 09:11:41
Wyniki otwartego konkursu ofert - nabór dodatkowy - jednostki samorządu terytorialnego 49.5 KB 2017-07-12 09:20:04
Ogłoszenie o konkursie - JST - nabór dodatkowy 27 KB 2017-07-12 09:21:31
Instrukcja wypełniania oferty - JST - nabór dodatkowy 38 KB 2017-07-12 09:23:29
Priorytetowe zadania do realizacji - nabór dodatkowy 413.75 KB 2017-07-12 09:24:36
Regulamin konkursu - JST - nabór dodatkowy 53 KB 2017-07-12 09:25:54
Wzór oferty - JST- nabór dodatkowy 63.5 KB 2017-07-12 09:26:47
Wyniki otwartego konkursu ofert - jednostki samorządu terytorialnego - nabór podstawowy 54 KB 2017-07-12 09:28:03
Wyniki otwartego konkursu ofert - organizacje pozarządowe - nabór podstawowy 58 KB 2017-07-12 09:30:54
Instrukcja wypełniania oferty - JST - nabór podstawowy 38 KB 2017-07-12 09:34:00
Priorytetowe zadania do realizacji w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 - JST - nabór podstawowy 413.75 KB 2017-07-12 09:35:11
Regulamin konkursu - JST - nabór podstawowy 53.5 KB 2017-07-12 09:39:25
Wzór oferty - JST - nabór podstawowy 63.5 KB 2017-07-12 09:40:43
Instrukcja wypełniania oferty - OP - nabór podstawowy 47.5 KB 2017-07-12 09:42:23
Priorytetowe zadania do realizacji w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 - OP - nabór podstawowy 413.75 KB 2017-07-12 09:43:31
Regulamin konkursu - OP - nabór podstawowy 56 KB 2017-07-12 09:44:27
Wzór oferty - OP - nabór podstawowy 95.5 KB 2017-07-12 09:45:58