Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Fundusz sołecki

 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpo­średnio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

 

Stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości wprowadzania zmiany w zakresie zadań przyjętych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego