Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Ludmiła Prentkowska Zastępca Dyrektora Wydziału

Zadania Wydziału:

 • organizacja (pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie oraz kontrola poprawności danych) badań statystycznych na terenie województwa śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
 • sprawy dotyczące specjalizacji kadr medycznych - lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych,specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • sprawy dotyczące funkcjonowania konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, nadzou nad zdrowiem matki i dziecka w województwie śląskim,
 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego i spraw z tym związanych,
 • wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia,
 • wykonywanie zadań kontrolnych realizowanych w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzących działalność na obszarze województwa śląskiego w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej,
 • prowadzenie spraw związanych z typowaniem kandydatów do składów Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich,
 • prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym na terenie województwa,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego,
 • przygotowanie do realizacji prawomocnych wyroków i ugód sądowych dotyczących rent i odszkodowań związanych z działalnością byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie przymusowego wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego, w tym wydawanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach,