Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Koordynator ds. dostępności działa na podstawie Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W związku z powtarzającymi się pytaniami informujemy, że koordynator ds. dostępności nie zajmuje się kwestią wolnych łóżek covidowych.

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pełni:

 

Jacek Lindel

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pokój 344

tel. 32 20 77 923
e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl

Kategoria: Koordynator ds. dostępności