Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Koordynator ds. dostępności działa na podstawie Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Informujemy, że koordynator ds. dostępności nie zajmuje się udzielaniem informacji nt. wolnych miejsc covidowych.

 

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pełni:

Jacek Lindel

 

 

Kontakt:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pokój 344

tel. 32 20 77 923
e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl

 

Z lewej strony, w menu, znajdują się zakładki związane z tematyką dostępności. Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

 Grafika przedstawia logotyp Programu Dostępność Plus