Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Polityka Prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW).

Korzystając z serwisu internetowego ŚUW akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(RODO).

Gromadzenie danych

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy Urzędu. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.Informacje przechowywane w plikach logów serwera WWW zawierają:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis internetowy ŚUW. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem internetowym ŚUW. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią ŚUW. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis internetowy ŚUW.

Akceptacja postanowień niniejszej Polityki Prywatności jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych.

Administratorem danych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ŚUW (IOD) pod nr telefonu: 32 20 77 975 lub pisząc na adres:  iod@katowice.uw.gov.pl

Użytkownikowi, który akceptując postanowienia Polityki Prywatności wyraził zgodę na przetwarzanie ww. danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów uprawnionych z mocy prawa ani nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą profilowane.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik łączy się z serwisem www.katowice.uw.gov.plZazwyczaj pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeżeli cookies nie są blokowane, oznacza to zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.