Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Państwowej Straży Rybackiej:

 • kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie w zakresie:
  • ochrony ryb i innych organizmów wodnych,
  • zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa rybackiego,
  • zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie rybactwa,
  • kontrola legalności połowu i pozyskiwania ryb i innych organizmów wodnych,
  • kontrola legalności przechowania, przewożenia, przetwórstwa i obrotu ikry i ryb oraz innych organizmów wodnych,
  • kontroli przestrzegania przepisów administracyjnych dotyczących rybactwa w zakresie określonym w ustawie,
 • współdziałanie z Policją, Spoleczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa wodnego i ochrony wód oraz przestrzegania prawa w tym zakresie,
 • współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkownika wód,
 • nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
 • współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw.