Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kierownictwo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Biuro Administracyjne

Dorota Drdzeń

Dyrektor Biura

Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Tomasz Płaczek

Dyrektor Biura

Biuro Wojewody

Elżbieta Sołtysek

Dyrektor Biura

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Warkoczyński

Inspektor Ochrony Danych

Państwowa Straż Łowiecka

Krzysztof Szpila

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

Państwowa Straż Rybacka

Piotr Wylon

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Mirosław Puzia

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Magdalena Samira-Gajny

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Grzegorz Mucha

Dyrektor Wydziału

Wydział Finansów i Budżetu

Marcin Hałas

Dyrektor Wydziału

Wydział Infrastruktury

Bożena Goldamer-Kapała

Dyrektor Wydziału

Wydział Kontroli

Grzegorz Skórka

Dyrektor Wydziału

Wydział Nadzoru Prawnego

Elżbieta Żabicka-Łakomy

Dyrektor Wydziału

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Daria Kolonko

Dyrektor Wydziału

Wydział Powiadamiania Ratunkowego

Monika Kozieł

Dyrektor Wydziału

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Marcin Chroszcz

Dyrektor Wydziału

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dorota Wójtowicz

Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Cudzoziemców

Mariusz Dobrzaniecki

Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich

Magdalena Szewczuk-Szturc

Dyrektor Wydziału

Wydział Zdrowia

Małgorzata Rasała-Tomczyk

Dyrektor Wydziału

Zespół Audytu Wewnętrznego

Katarzyna Fijak

Kierownik Zespołu

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Grzegorz Gajda

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych