Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ważne informacje o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu - kliknij tutaj.

Important notice about restrictions in the work of our office - click here.

Внимание, важное объявление об ограничениях в функционировании
Силезского Воеводского Учреждения - кликните сюда.

 


Biuro Obsługi Klienta

Uwaga!

Prosimy o zapoznanie się zamieszczonymi powyżej linkami dotyczacymi ważnych informacji o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu.

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Biuro mieści się w głównym budynku Urzędu, w kilku pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze.

 

Obrazek przedstawia wejście do Biura Obsługi Klienta od strony ulicy Jagiellońskiej

 

 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego są do dyspozycji w następujących sprawach:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 • Obsługa paszportowa – pokój 119 (tel. 32 20 77 353 lub 359, 361)
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - pokój 119 (tel. 32 20 77 615)
 • Sprawy obywatelstwa polskiego – pokój 161 (tel. 32 20 77 480 lub 126, 144)
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE – pokój 161 (tel. 32 20 77 919 lub 150, 614, 658, 661, 956, 962)
 • Zaproszenia dla cudzoziemców / pobyt obywateli UE / pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa / Świadczenia pieniężne – pokój 161 (tel. 32 20 77 920 lub 922)

 

Biuro Organizacyjno-Budżetowe:

 • Konsultanci BOK oraz potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP – pokój 119 (tel. 32 20 77 562)
 • Przyjmowanie korespondencji – pokój 161
 • Kasa Urzędu - pokój 121

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych usług realizowanych w BOK - klikając na linki zamieszczone w menu Nasze usługi - po lewej stronie.

 


W Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje System Kolejkowy. Zachęcamy do zapoznania się z opisem jego działania.

 

Aby polepszyć komfort Państwa obsługi System Kolejkowy w sposób dynamiczny (na bieżąco) oblicza przybliżony czas oczekiwania na obsłużenie i na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania biletów.

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30) - dotyczy również możliwości skorzystania z obsługi z pierwszeństwem. W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że ze względu na dużą liczbę klientów, system może przestać wydawać bilety przed upływem wyznaczonej godziny - z powodu wyczerpania maksymalnej liczby biletów. Osoby, które nie zdążą pobrać biletu nie zostaną w danym dniu obsłużone.

Uwaga! W przypadku gdy jedna osoba załatwia kilka spraw należy pobrać ilość biletów równą ilości składanych wniosków.

Poniżej możecie Państwo sprawdzić aktualny stan kolejki:

 

 


Do wybranych usług istnieje możliwość rezerwacji kolejki na konkretny dzień i godzinę za pomocą strony internetowej. Zachęcamy do korzystania z systemu rezerwacji dostępnego poniżej:

Rezerwacja kolejki

 

Konsultanci BOK

 

Konsultanci Biura Obsługi Klienta pomogą w załatwieniu spraw należących do ustawowych kompetencji Wojewody jako organu wojewódzkiej administracji rządowej. Udzielą podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

 

Konsultanci BOK nie udzielają odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach indywidualnych prowadzonych w poszczególnych wydziałach Urzędu. Klientów zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi w tej kwestii konsultanci Biura skierują do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

Aby się z nami skontaktować prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 20 77 562
 • faksem – na numer 32 20 77 792
 • e-mailem – pisząc na adres bok@katowice.uw.gov.pl
 • osobiście – odwiedzając nasze Biuro w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 – sala 119, stanowiska nr 1 i 2
 • poprzez czat