Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

LOGO SUW

Biuro Obsługi Klienta

Przydatne informacje

SPRAWY PASZPORTOWE


Załatwianie spraw paszportowych

We wszystkich jednostkach paszportowych w województwie śląskim można złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport przychodząc bezpośrednio do Urzędu, bez wcześniejszego umawiania się na wizytę. Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w całej Polsce.

W województwie śląskim funkcjonuje 17 jednostek paszportowych. Ich adresy i godziny otwarcia można znaleźć tutaj.

W najbliższą sobotę 20 maja odbędzie się kolejna "sobota paszportowa". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

 

Przypominamy, że opłaty za wydanie paszportu można dokonać m.in. kartą płatniczą na miejscu przy stanowisku obsługi paszportowej. Zachęcamy do korzystania z płatności bezgotówkowych.

 

Sprawy paszportowe bez wcześniejszej rezerwacji

W Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz w Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku-Białej oraz Częstochowie sprawy paszportowe (złożenie wniosku, odbiór paszportu) można załatwić pobierając bilet na miejscu z biletomatu.

Pobranie biletu na miejscu z biletomatu może wiązać się z koniecznością wydłużonego czasu oczekiwania na przyjęcie do stanowiska.


Uwaga!

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym w Katowicach - pobranych na miejscu z biletomatu - odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30) - dotyczy to również możliwości skorzystania z obsługi z pierwszeństwem.

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym w Bielsku-Białej i Częstochowie - pobranych na miejscu z biletomatu - odbywa się w poniedziałki, środy i czwartki do godziny 15:00, we wtorki do 17:00 a w piątki do 13:00, lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed tymi godzinami - dotyczy to również możliwości skorzystania z obsługi z pierwszeństwem.

W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że ze względu na dużą liczbę klientów, system może przestać wydawać bilety przed upływem wyznaczonej godziny - z powodu wyczerpania maksymalnej liczby biletów. Osoby, które nie zdążą pobrać biletu nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 W pozostałych jednostkach paszportowych, w zależności od lokalizacji stosowane są podobne systemy kolejkowe:

lub obowiązuje „zwykła” kolejka.

Pracownicy Punktów Paszportowych mogą w pierwszej kolejności obsługiwać klientów odbierających gotowe paszporty.

 

Sprawy paszportowe z rezerwacją internetową

Dla wygody naszych klientów w kilku jednostkach paszportowych udostępniamy internetowe rezerwacje wizyty. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość umówienia wizyty w Urzędzie na wybrany dzień i konkretną godzinę, a tym samym uniknięcie oczekiwania w kolejce i gwarancja przyjęcia w danym dniu. Rezerwacja internetowa nie jest obowiązkowa z wyjątkiem składania wniosków o wydanie paszportu w Punkcie Paszportowym w Tarnowskich Górach. Do odbioru paszportu w Punkcie Paszportowym w Tarnowskich Górach nie musisz umawiać wizyty.

W Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz w Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku–Białej i Częstochowie aby złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport, można umówić wizytę poprzez internetowy system rezerwacji – link poniżej.

Ewentualny czasowy brak możliwości dokonania rezerwacji wiąże się z wykorzystaniem przez klientów udostępnionej puli rezerwacji na okres wskazany w kalendarzu rezerwacji. Brak możliwości dokonania wyboru terminu spowodowany jest wyczerpaniem puli dostępnych rezerwacji i nie świadczy o wadliwym działaniu systemu.

Osoby posiadające rezerwację proszone są o punktualne przybycie do Biura Obsługi Klienta. Przed załatwieniem sprawy należy pobrać bilet z biletomatu i oczekiwać na wezwanie do stanowiska obsługi. Rezerwacja gwarantuje obsługę w umówionym terminie, dlatego też system wyda bilet klientowi posiadającemu rezerwację, nawet wtedy, gdy wydawanie biletów dla pozostałych osób jest już zablokowane.

 

Specjalna infolinia paszportowa


Aby umożliwić sprawną obsługę paszportową, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego koncentrują się na przyjmowaniu wniosków oraz wydawaniu paszportów. Prosimy zatem o wyrozumiałość związaną z utrudnionym kontaktem telefonicznym z poszczególnymi jednostkami. Aby jednak umożliwić Państwu uzyskanie informacji telefonicznej, uruchomiliśmy specjalną Infolinię Paszportową.

   32 20 77 099   


Pod ten numer mogą dzwonić osoby, które chciałyby dowiedzieć się, jak i gdzie można złożyć wniosek oraz odebrać paszport.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


INTERNETOWA REZERWACJA KOLEJKI / SYSTEM KOLEJKOWY

W Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje system kolejkowy, który daje także możliwość rezerwacji kolejki na konkretny dzień i godzinę - poprzez stronę internetową (link poniżej).

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość umówienia wizyty w Urzędzie na wybrany dzień i konkretną godzinę, a tym samym uniknięcie oczekiwania w kolejce i gwarancja przyjęcia w danym dniu. Rezerwacja internetowa nie jest obowiązkowa.

Ewentualny czasowy brak możliwości dokonania rezerwacji wiąże się z wykorzystaniem przez klientów udostępnionej puli rezerwacji na okres wskazany w kalendarzu rezerwacji. Brak możliwości dokonania wyboru terminu spowodowany jest wyczerpaniem puli dostępnych rezerwacji i nie świadczy o wadliwym działaniu systemu.

Osoby posiadające rezerwację proszone są o punktualne przybycie do Biura Obsługi Klienta.

Przed załatwieniem sprawy należy pobrać bilet z biletomatu i oczekiwać na wezwanie do stanowiska obsługi.

Rezerwacja gwarantuje obsługę w umówionym terminie, dlatego też system wyda bilet klientowi posiadającemu rezerwację, nawet wtedy, gdy wydawanie biletów dla pozostałych osób jest już zablokowane.

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym - pobranych na miejscu z biletomatu - odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30) - dotyczy to również możliwości skorzystania z obsługi z pierwszeństwem.

W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że ze względu na dużą liczbę klientów, system może przestać wydawać bilety przed upływem wyznaczonej godziny - z powodu wyczerpania maksymalnej liczby biletów. Osoby, które nie zdążą pobrać biletu nie zostaną w danym dniu obsłużone.

W związku z pojawiającymi się w internecie informacjami o pobieraniu opłat za dokonywanie internetowej rezerwacji kolejki informujemy, że Urząd nie pobiera tego rodaju opłat.

 

Rezerwacja kolejki

Rezerwacja wizyty dla grupy osób (członkowie rodzin, grupy pracownicze) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich). Rezerwacje należy dokonać na dane poszczególnych osób.

PUNKT INFORMACYJNY I INFOLINIA DLA CUDZOZIEMCÓW

   32 606 32 32   

 • Katowice – tel. 32 606 32 32 (infolinia czynna jest w dni robocze od godziny 6:00 do 22:00), mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl
 • Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36 (infolinia czynna jest w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30), mail: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl

Informujemy, że od 17 kwietnia 2023 r. obsługa punktu informacyjnego dla cudzoziemców zlokalizowanego w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25) na stanowisku nr 7 i 8 odbywać się będzie w następujący sposób: 

 • w godzinach od 07:30 do 12:00 – obsługa klientów, którzy posiadają bilet wydrukowany na miejscu z biletomatu,
 • w godzinach od 12:00 do 15:30 – obsługa klientów, którzy mają umówioną wizytę poprzez internetowy system rezerwacji (do urzędu należy się zgłosić z biletem pobranym z biletomatu nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną),
 • dodatkowo, we wtorki w godz. od 15:30 do 17:45 - obsługa klientów, którzy posiadają bilet wydrukowany na miejscu z biletomatu lub umówioną wizytę poprzez internetowy system rezerwacji.

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej)

   32 606 33 56   

Obsługa telefoniczna odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 14:30.


Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim zarejestrowaniu terminu wizyty pod powyższym numerem telefonu.

W powyższych sprawach można kontaktować się również za pośrednictwem email:

 

SKRZYNKI PODAWCZE

Przy wejściu do budynków Urzędu w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie wystawione są skrzynki podawcze, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).

Biuro Obsługi Klienta mieści się w głównym budynku Urzędu, w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w kilku pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze.

 

Obrazek przedstawia wejście do Biura Obsługi Klienta od strony ulicy Jagiellońskiej

 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego są do dyspozycji w następujących sprawach:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 • Obsługa paszportowa – pokój 119 (tel. 32 20 77 099)
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - pokój 119 (tel. 32 20 77 615)
 • Sprawy obywatelstwa polskiego – pokój 119 (tel. 32 20 77 480 lub 126, 144)
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE – pokój 161 (tel. 32 20 77 919 lub 150, 614, 658, 661, 956, 962)
 • Zaproszenia dla cudzoziemców / pobyt obywateli UE / pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa / Świadczenia pieniężne – pokój 161 (tel. 32 20 77 920 lub 922)

 

Biuro Organizacyjno-Budżetowe:

 • Konsultanci BOK oraz potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP – pokój 119 (tel. 32 20 77 562)
 • Przyjmowanie korespondencji – pokój 122
 • Kasa Urzędu - pokój 121

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych usług realizowanych w BOK - klikając na linki zamieszczone w menu Nasze usługi - po lewej stronie.

 

Konsultanci BOK

 

Konsultanci Biura Obsługi Klienta pomogą w załatwieniu spraw należących do ustawowych kompetencji Wojewody jako organu wojewódzkiej administracji rządowej. Udzielą podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

 

Konsultanci BOK nie udzielają odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach indywidualnych prowadzonych w poszczególnych wydziałach Urzędu. Klientów zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi w tej kwestii konsultanci Biura skierują do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

Aby się z nami skontaktować prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 20 77 562
 • faksem – na numer 32 20 77 792
 • e-mailem – pisząc na adres bok@katowice.uw.gov.pl
 • osobiście – odwiedzając nasze Biuro w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 – sala 119, stanowiska nr 1 i 2
 • poprzez czat