Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Lista zmieniona nr 6 (RFRD 2022)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 5 (RFRD 2022)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 4 (RFRD 2022)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 3 (RFRD 2022)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 2 (RFRD 2022)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Lista zmieniona nr 1 (RFRD 2022)

UWAGA! Plik umieszczony jest na dole strony!


Zatwierdzone listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania
ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2022 r.

 

 UWAGA! Plik jest umieszczony na dole strony!


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2022

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach https://suw.bip.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/fundusz-drog-samorzadowych.html

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie.

UWAGA! Pliki są umieszczone na dole strony!


Kategoria: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie naboru RFRD na 2022 2.66 MB 2021-07-29 15:16:36
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie na 2022 r 50.08 KB 2021-07-29 15:17:09
Ocena merytoryczna wniosków na 2022 r. 821.04 KB 2021-07-29 15:17:33
Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania na rok 2022 364 KB 2022-02-18 14:32:03
Lista zmieniona nr 1 (RFRD 2022) 374 KB 2022-03-29 07:26:03
Lista zmieniona nr 2 (RFRD 2022) 378 KB 2022-09-21 08:01:16
Lista zmieniona nr 3 (RFRD 2022) 381 KB 2022-09-21 08:01:41
Lista zmieniona nr 4 (RFRD 2022) 387 KB 2022-10-05 07:39:38
Lista zmieniona nr 5 (RFRD 2022) 389 KB 2023-01-05 12:04:48
Lista zmieniona nr 6 (RFRD 2022) 390.5 KB 2023-01-05 12:05:05