Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zatwierdzony załącznik nr 1 do protokołu priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym
Edycja 2023