Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Komunikat dla wnioskodawców realizujących wnioski w ramach rządowego programu

"Radosna Szkoła" w 2009 r.

 

Uprzejmie informuję, że wnioskodawcy związani są zakresem rzeczowym, którzy określili we wniosku o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych bądź utworzenia placu zabaw.

 

Jedynym odstępstwem od tej reguły może być brak możliwości zakupienia konkretnej pomocy dydaktycznej, tj. na przykład jej wycofanie przez producenta, brak dostępności na rynku, bądź też cena, która znacznie przewyższa pierwotnie planowaną. W takim wypadku możliwa jest zmiana poszczególnych pozycji ujętych w kosztorysie pod warunkiem zachowania ich pierwotnie planowanego przeznaczenia. (Dla przykładu jeśli przewidziano zakup klocków z przeznaczeniem do nauki cyferek, to kupiona w zamian inna zabawka ma służyć temu samemu celowi.)

 

O planowanych zmianach proszę poinformować Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.


 

Komunikat w sprawie składania sprawozdań przez wnioskodawców do Wojewody

z realizacji programu rządowego "Radosna Szkoła" w 2009 r. 

 

Uprzejmie informuję, że 10 grudnia 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 216/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła" .

 

Na mocy tej uchwały organy prowadzące składają do wojewody sprawozdanie z realizacji zadania do 15 stycznia 2010r.

 

Uwaga:

 

Powyższy termin na złożenie sprawozdania do wojewody obowiązuje wyłącznie dla tych organów prowadzących, które podpisały aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

Organy prowadzące, które podpisały aneks nr 1 do umowy miały obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji zadania do 14 grudnia 2009r.


 

Wyniki oceny wniosków o udzielenie wspracie finansowego w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"

 

Informuję, że w ramach I edycji rządowego programu pn. "Radosna Szkoła" wsparcie finansowe zostało przyznane wnioskom dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych, według kolejności określonej w dokumencie załączonym poniżej.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Radosna Szkoła. I edycja

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego - I edycja 224.5 KB 2017-07-13 15:15:20
Aneks do listy szkół wybranych do udzielenia wsparcia 175.86 KB 2017-07-13 15:18:12
Lista szkół wybranych do udzielenia wsparcia 217 KB 2017-07-13 15:29:18