Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

II edycja programu 2012/2013


Ostateczna lista rankingowa

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!


 

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków dla „schetynówek”

 

28 grudnia 2012 r. wojewoda śląski zatwierdził wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków obejmuje wszystkie wnioski uwzględnione na wstępnej liście rankingowej wniosków oraz wszystkie wnioski zgłoszone w naborze uzupełniającymi spełniające wymogi formalne.

 

Na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej wniosków uwzględnione są zmienione kwoty wnioskowanego dofinansowania i wkładu własnego wynikające z aneksów do wniosków. Wstępna uzupełniona lista rankingowa nie uwzględnia zastrzeżeń zarówno od oceny formalnej jaki i merytorycznej złożonych przez wnioskodawców we wrześniowym naborze. Zastrzeżenie te będą uwzględnione na ostatecznej liście rankingowej ogłoszonej najpóźniej 15 stycznia 2013 r.

 

Do 7 stycznia 2013 r. wnioskodawcy, którzy złożyli nowe wnioski w naborze uzupełniającym, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioskodawcy składający aneksy do wniosków o dofinansowanie nie mają prawa składania zastrzeżeń. Zastrzeżenia powinny być składane lub przesyłane w Biurze Obsługi Klienta (pokój 119, stanowisko 5 lub 6) lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. Liczy się data wpływu dokumentów od Urzędu. Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Podstawą do składania zastrzeżeń od oceny formalnej są wystąpienia kierowane indywidualnie do wnioskodawców, podające przyczyny negatywnej oceny formalnej.

 

Podstawą do składania zastrzeżeń od oceny merytorycznej są arkusze oceny merytorycznej wskazujące liczbę punktów uzyskaną przez projekt w ramach ośmiu kryteriów ocen. Ocena ujęta w arkuszach jest średnią arytmetyczną ocen pięciu członków komisji.

 

Województwo śląskie na realizację programu w 2013 r. będzie mogło przeznaczyć środki w wysokości 34 455 tys. zł.

 

Dokumenty zawierające wstępną uzupełnioną listę rankingową oraz arkusze oceny merytorycznej są dostępne na dole strony.


Ogłoszenie wojewody śląskiego dotyczące naboru uzupełniającego


Informacje na temat naboru uzupełniającego wniosków do
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"


Wstępna lista rankingowa


Informacje na temat naboru wniosków do
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony!

Kategoria: NPPDL. Etap II. Lata 2012 - 2015. II edycja programu 2012/2013

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ostateczna lista rankingowa - województwo śląskie 549.76 KB 2017-07-04 11:16:50
Arkusz oceny merytorycznej - drogi gminne 228.35 KB 2017-07-04 11:19:46
Arkusz oceny merytorycznej - drogi powiatowe 200.7 KB 2017-07-04 11:20:21
Wstępna uzupełniona lista rankingowa - województwo śląskie 549.96 KB 2017-07-04 11:21:21
Arkusz oceny merytorycznej - drogi gminne - wstępna uzupełniona lista rankingowa 104.63 KB 2017-07-04 11:22:38
Arkusz oceny merytorycznej - drogi powiatowe - wstępna uzupełniona lista rankingowa 79.79 KB 2017-07-04 11:23:26
Ogłoszenie wojewody śląskiego dotyczące naboru uzupełniającego 31 KB 2017-07-04 11:24:12
Uchwała Rady Ministrów z 06.09.2011r. 449.16 KB 2017-07-04 11:44:01
Uchwała zmieniająca RM z 27.11.2012 118 KB 2017-07-04 11:44:46
Rozporządzenie Rady Ministrów z 06.09.2011r. 156.12 KB 2017-07-04 11:45:38
Rozporządzenie zmieniające RM z 27.11.2012 41.5 KB 2017-07-04 11:46:16
Akt zatwierdzenia (zmiany) 512.96 KB 2017-07-04 11:47:05
Wniosek o dofinansowanie zadania - nabór uzupełniający 184.5 KB 2017-07-04 12:34:24
Instrukcja wypełniania wniosku - nabór uzupełniający 300.24 KB 2017-07-04 12:23:50
Aneks do wniosku o dofinansowanie zadania 47.5 KB 2017-07-04 12:00:20
Instrukcja wypełniania aneksu do wniosku 83.55 KB 2017-07-04 12:01:14
Aneks do instrukcji oceny wniosków 129.54 KB 2017-07-04 12:11:09
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu - NPPDL II 46.61 KB 2017-07-04 12:12:41
WAŻNE - Informacje dotyczące oceny merytorycznej projektów - NPPDL II - nabór uzupełniający 42.19 KB 2017-07-04 12:31:54
Wstępna lista rankingowa 397.58 KB 2017-07-04 12:15:27
Arkusz oceny merytorycznej - drogi gminne - wstępna lista rankingowa 195.68 KB 2017-07-04 12:16:42
Arkusz oceny merytorycznej - drogi powiatowe - wstępna lista rankingowa 95.75 KB 2017-07-04 12:17:53
Instrukcja wypełniania wniosku - nabór podstawowy 186.02 KB 2017-07-04 12:21:45
Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań 166.29 KB 2017-07-04 12:25:53
WAŻNE - Informacje dotyczące oceny merytorycznej projektów - NPPDL II - nabór podstawowy 42.19 KB 2017-07-04 12:33:10
Wniosek o dofinansowanie zadania - nabór podstawowy 184.5 KB 2017-07-04 12:35:19