Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

Senior + (edycja 2017)

 

W związku z otwartym konkursem ofert dotyczącym programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2017) na dole strony zamieszczono wzory dokumentów, jakie będą wykorzystywane we wdrażaniu programu na terenie województwa śląskiego w ramach modułu I - Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior +” (edycja 2017) oraz modułu II - Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +” (edycja 2017).

 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2017) w terminie do 13 marca 2017 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło łącznie 35 ofert, w tym:

 

- 18 ofert dotyczących modułu I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 3.309.455,40 zł),

 

- 17 ofert dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1.726.836,40 zł).

 

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano listy zawierające łącznie 34 oferty. Jedna ze złożonych ofert została wycofana przez oferenta. Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. W edycji 2017 na realizację programu przeznaczono 30 mln zł.

 

Program jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz Klubie „Senior +” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Już istniejące Dzienne Domy „Senior +” mogą dostać do 300 zł, zaś Kluby „Senior +” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w dni robocze pod nr tel.: (32) 20-77-867 oraz (32) 20-77-872. Informacji można również zasięgnąć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 661-18-80 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 900 do 1200.

 

UWAGA! Dokumenty do pobrania są umieszczone na dole strony!

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej:

 

 

Rafał Zachorowski - tel. 32 20-77-872

 

Aleksandra Zielińska - tel. 32 20-77-867

 

Anna Wilk - tel. 32 20-77-847

 

lub na adres poczty elektronicznej:

 

seniorplus@katowice.uw.gov.pl

 

Treść programu „Senior +” do pobrania poniżej

Kategoria: Senior +

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Program Senior+ 617.95 KB 2017-06-02 12:58:11
Ogłoszenie otwartego konkursu Senior+ edycja 2017 MRPiPS 437.96 KB 2017-06-02 13:01:26
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo MRPiPS 41 KB 2017-06-02 13:09:24
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 1 MRPiPS 92 KB 2017-06-02 13:10:24
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł 2 MRPiPS 81.5 KB 2017-06-02 13:11:09
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 29.5 KB 2017-06-02 13:13:38
Formularz programu inwestycji - moduł 1 37 KB 2017-06-02 13:14:20
wzór umowy moduł I 40.05 KB 2017-06-02 13:46:39
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2017) 32.5 KB 2018-01-23 11:26:05
załącznik nr 3 do umowy_wniosek o płatność_Moduł I_SENIOR+(edycja 2017) 27.04.2017 30.09 KB 2018-01-23 11:26:50
załącznik nr 4 do umowy_plan finansowy_Moduł I_SENIOR+(edycja 2017) 28.5 KB 2018-01-23 11:33:29
załącznik nr 5 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2017) 27.04.2017 47.83 KB 2018-01-23 11:33:54
załącznik nr 6 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł I_Senior+(edycja 2017) 27.04.2017 26.54 KB 2018-01-23 11:34:20
załącznik nr 8 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania_Moduł I _SENIOR+(edycja 2017) 41 KB 2018-01-23 11:34:42
zał nr 1 do wniosku o płatność_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2017) 27.04.2017 12.37 KB 2018-01-23 11:24:03
zał nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł I_SENIOR+ (edycja 2017) 11.97 KB 2018-01-23 11:21:26
wzór umowy moduł II 48.51 KB 2017-06-02 13:58:15
załącznik nr 2 do umowy_harmonogram rzeczowo-finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2017) 32.5 KB 2018-01-23 11:37:08
załącznik nr 3 do umowy_plan finansowy_Moduł II_SENIOR+(edycja 2017) 28.5 KB 2018-01-23 11:37:30
załącznik nr 4 do umowy_sprawozdanie końcowe_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2017) 27.04.2017 48.29 KB 2018-01-23 11:38:08
załącznik nr 5 do umowy_sprawozdanie z trwałości_Moduł II_Senior+(edycja 2017) 27.04.2017 27.79 KB 2018-01-23 11:38:33
załącznik nr 7 do umowy_oświadczenie o braku podwójnego finansowania_Moduł II _SENIOR+(edycja 2017) 41 KB 2018-01-23 11:38:53
zał nr 1 do sprawozdania końcowego_Moduł II_SENIOR+ (edycja 2017) 11.96 KB 2018-01-23 11:35:23