Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

I nabór dodatkowy


Informacja o wynikach konkursu

 

Wojewoda śląski informuje, że została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 

Na dodatkowy konkurs przewidziano środki w łącznej wysokości 182 119 zł.
 

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęły łącznie 23 oferty, w tym 15 ofert jednostek samorządu terytorialnego oraz 8 ofert organizacji pozarządowych.
 

Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskało 10 ofert na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 181 738,36 zł.
 

Listy projektów znajdują się na dole strony.


Bezpieczna i przyjazna szkoła


Nabór dodatkowy dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Nabór dodatkowy dla organizacji pozarządowych

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Nabór podstawowy


Bezpieczna i przyjazna szkoła  - ogłoszenie wyników konkursu


27 lipca 2016 r. została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 

W 2016 r. dla województwa śląskiego przewidziano środki w wysokości 206 492,00 zł.
 

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Łącznie wpłynęło 8 ofert, w tym 3 oferty jednostek samorządu terytorialnego oraz 5 ofert organizacji pozarządowych.
 

Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskały 2 oferty na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 24 373,00 zł. Oferenci, których oferty zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia zostaną poinformowani o dalszym postępowaniu odrębnym pismem.
 

Do rozdysponowania pozostaje jeszcze kwota 182 119,00 zł, na których wykorzystanie zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków.
 

Informacji w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert przeprowadzonego konkursu udziela Kuratorium Oświaty tel. 32 606-30-32, mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl.
 

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej udzielają informacji w zakresie podpisywania porozumień/umów (tel. 32 20 77 880) oraz przekazywania i rozliczenia dotacji (tel. 32 20 77 141, 32 20 77 671), mail: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl.
 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Konkurs dla organizacji pozarządowych

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 


Oświadczenie wolontariusza/członka pracującego społecznie


Priorytetowe zadania do realizacji w 2016 w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'.

 

UWAGA! Dokumenty są umieszczone na dole strony! 

Kategoria: Bezpieczna i przyjazna szkoła. III edycja programu 2016

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
I nabór dodatkowy - wyniki otwartego konkursu - jednostki samorządu terytorialnego 44 KB 2017-07-08 16:39:37
I nabór dodatkowy - wyniki otwartego konkursu - organizacje pozarządowe 43.5 KB 2017-07-08 16:41:14
Ogłoszenie o konkursie ofert - JST 2016 - 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - I nabór dodatkowy 34.5 KB 2017-07-08 16:42:20
Regulamin konkursu - JST 2016 - I nabór dodatkowy 95.5 KB 2017-07-08 16:44:57
Wzór oferty - JST 2016 - I nabór dodatkowy 65.5 KB 2017-07-08 16:45:51
Instrukcja wypełniania oferty - JST 2016 - nabór dodatkowy 44.5 KB 2017-07-08 16:46:44
Uchwała nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. 1000.44 KB 2017-07-08 16:48:43
Priorytetowe zadania do realizacji w 2016 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' 247.29 KB 2017-07-08 16:49:25
Harmonogram realizacji zadań na 2016 r. 467.54 KB 2017-07-08 16:50:06
Ogłoszenie o konkursie ofert - OP 2016 - 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - I nabór dodatkowy 31 KB 2017-07-08 16:50:46
Regulamin konkursu - OP 2016 - I nabór dodatkowy 85 KB 2017-07-08 16:51:28
Wzór oferty - OP 2016 - I nabór dodatkowy 96 KB 2017-07-08 16:52:09
Instrukcja wypełniania oferty - OP 2016 - nabór dodatkowy 49.5 KB 2017-07-08 16:53:06
Wyniki otwartego konkursu ofert - jednostki samorządu terytorialnego 33.5 KB 2017-07-10 13:13:55
Wyniki otwartego konkursu ofert - organizacje pozarządowe 40.5 KB 2017-07-10 13:14:36
Ogłoszenie o konkursie ofert - JST 2016 - 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' 29 KB 2017-07-10 13:16:55
Regulamin konkursu - JST 2016 44.29 KB 2017-07-10 13:17:44
Wzór oferty - JST 2016 65.5 KB 2017-07-10 13:20:44
Instrukcja wypełniania oferty - JST 2016 26.68 KB 2017-07-10 13:25:19
Ogłoszenie o konkursie ofert - OP 2016 - 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' 29.5 KB 2017-07-10 13:30:02
Sprostowanie z 28.06.2016 do regulaminu konkursu OP 2016 83.5 KB 2017-07-10 13:32:05
Regulamin konkursu - OP 2016 41.34 KB 2017-07-10 13:33:52
Wzór oferty - OP 2016 95.5 KB 2017-07-10 13:35:12
Instrukcja wypełniania oferty - OP 2016 27.07 KB 2017-07-10 13:37:50
Oświadczenie wolontariusza/członka pracującego społecznie 32 KB 2017-07-10 14:45:02