Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
„BUDUJEMY MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO”


Wojewoda śląski, jako podmiot upoważniony, ogłasza konkurs dla miast na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego na wybór lokalizacji koniecznej do wybudowania, do końca 2012 roku, miasteczka ruchu drogowego w województwie śląskim. Miasta dysponujące terenem, który umożliwi prawidłową realizację zdania, mogą składać wnioski aplikacyjne (załącznik nr 1 do ogłoszenia) osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 31 sierpnia 2011r. do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice oraz w formie elektronicznej na adres: siembab@katowice.uw.gov.pl.

 

Z miastem, którego lokalizacja okażę się najkorzystniejsza z punktu widzenia realizacji projektu,  wojewoda śląski podpisze porozumienie, na mocy którego miasto wybuduje miasteczko ruchu drogowego w województwie śląskim. Na realizację miasteczka przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa w wysokości nie większej niż 550 tys. zł.   

 

Szczegółowe informacje o  konkursie oraz informacje o projekcie ujęte są w załączniki od 2‑6 do ogłoszenia.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panem Pawłem Siembab z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi tel. (032) 20 77 174.


 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE

 

UWAGA! Wzory dokumentów są umieszczone na dole strony!

Kategoria: Budujemy miasteczka ruchu drogowego