Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Marek Zawora Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII

Kontakt BIP
e-mail

 

 

 

Systemy IT

 • informacyjne
 • informacyjno-dziedzinowe
 • dziedzinowe
 • analityczno-statystyczne

Funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej

Pozyskane informacje umożliwiają optymalną organizacje struktury pomocy społecznej w województwie śląskim oraz pozwalają na optymalne planowanie i  wykorzystywanie środków finansowych, poprzez co pomoc jest efektywniejsza i trafia do osób najbardziej potrzebujących.

Przetwarzając je na poziomie wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej otrzymujemy zbiorczą informację na temat stanu i kondycji realizacji zadań w naszym województwie.

Zbiorcze informacje z poziomu województywa są przekazywane na poziom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gdzie umożliwiają analizę stanu udzielanej pomocy realizowanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspiernania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Emp@tia PIU


 


Emp@tia Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)
Moduł Zarządzania Tożsamością (MZT)


 


Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)


 

 Zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego CAS:

 • użytkownikiem w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) jest wyłącznie wyznaczona osoba lub pracownik
 • każdy użytkownik Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej, Jednostki Samorządowej lub innej posiadającej uprawnienia dostępu do CAS, realizujący zadanie związane z korzystaniem z CAS, musi mieć założone osobiste konto w aplikacji,
 • dostęp do konta użytkownika posiada wyłącznie uprawniona osoba, logująca się swoim spersonalizowanym identyfikatorem i poufnym hasłem,
 • ujawnianie swojego identyfikatora wraz z hasłem dostępowym do konta w CAS jest niedopuszczalne,
 • prośby anonimowych osób lub osób korzystających z identyfikatorów innych użytkowników o reset hasła użytkownika CAS nie mogą być zrealizowane,

Systemy Informatyczne służą gromadzeniu i przetwarzaniu informacji ujętych w podobszarach sprawozdawczych:

Podobszar sprawozdawczy CAS Typ jednostki CAS
FA - Fundusz Alimentacyjny JST (UG, UMP, SP)
KDR - Karta Dużej Rodziny JST (UG, UMP, SP)
OP-3 - Opieka nad dziećmi do 3 lat JST (UG, UMP, SP)
PS - Pomoc Społeczna JOPS (OPS, MOPR, PCPR)
SR - Świadczenia Rodzinne JST (UG, UMP, SP)
SW - Świadczenia Wychowawcze JST (UG, UMP, SP)
WRiSPZ - Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej JST (UG, UMP, SP)
PS-PO - Prawo Oświatowe
JKRZO
Jednostka/Komórka Realizująca Zadania Oświatowe w Gminie
ES - Ekonomia Społeczna CIS, KIS, OWES

 


SYSTEM iNFORMATYCZNY Karty Dużej Rodziny (KDR}Rejestr Żłobków (RZ)


 

 

Zaloguj 

 

 

 

 

 

 

 

Wykazy:

 

 

Forma opieki ; Jednostka niepubliczna

Forma opieki ; Jednostka publiczna - Gmina

Dane konieczne do założenia konta w RZ, opis zgłoszenia email - Gmina:

 • email na adres : sips@slask.eu
 • temat wiadomości email: RZ - utworzenie konta
 • dane uprawnionej osoby zgłaszającej użytkownika, jednostka, gmina
 • imię użytkownika
 • nazwisko użytkownika
 • numer telefonu użytkownika
 • adres e-mail użytkownika, który zostanie przypisany do konta i będą na niego przesłane dane do logowania.
 • należy wskazać uprawnienia/żłobki : schemat Modułowy instrukcja

Pliki, informacje do pobrania:


Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS)2 września 2022 r. została podpisana umowa nr.: BDG-V.2710.10.2022.AZ z firmą Sygnity S.A. w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania awarii i błędów, wsparcia użytkowników systemu. Firma będzie świadczyła ww. usługi w okresie 48 miesięcy.


Elektroniczny wywiad środowiskowy ; Komputer przenośny ; Teminale mobilne ; (CSIZS)


  Dostawcy oprogramowania w zakresie Modułu Systemu Dziedzinowego (MSD):

  • INFO-R Spółka Jawna – Kalipso – wywiady środowiskowe
  • Sygnity S. A. – Wywiad Plus
  • Top-Team TT Sp. z o.o. – TOTEM
  • ZETO Koszalin (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.) – OPIEKA - Wywiady elektroniczne

  Użycie Terminali Mobilnych do przeprowadzania elektronicznych wywiadów środowiskowych, woj. śląskie, stan na 8 września 2023 r.

   


  Emp@tia Turnusy rehabilitacyjne   Platforma Analityczno-Raportowa dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny (PAR)   System informacyjny publicznych służb zatrudnienia.
   Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


   Kategoria: Systemy Informatyczne

   Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
   CSIZS - Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego 27.85 KB 2017-09-07 13:42:06
   Rejestr Żłobków - prezentacja, instrukcje 2.26 MB 2021-04-23 08:01:51
   CAS - Sprawozdanie resortowe DSR RZ RKZ4 - zbiór zgłoszonych i otrzymanych informacji 2.23 MB 2021-04-23 08:00:47
   CAS - Numer KESO jak znaleść? 243.37 KB 2021-04-23 07:59:00
   CAS - Przypomnienie hasła i odblokowanie konta. 423.11 KB 2023-07-31 07:27:40
   CAS - Nie widzę sprawozdania w co teraz zrobić? 396.88 KB 2021-04-23 07:54:51
   CAS - Jak wystąpić o rozszerzenie uprawnień? 208.41 KB 2021-04-23 07:56:26
   CAS - Jak wprowadzić zakończenie sprawozdawczości? 223.49 KB 2021-04-23 08:06:03
   RJPS - Rejestracja jednostki lub użytkownika 829.19 KB 2019-09-27 06:05:50
   RJPS - scalenie kont uzytkownika 294.59 KB 2019-09-27 06:06:29
   CAS - Konfiguracja powiadomień. 147.01 KB 2021-04-23 08:08:01
   Emp@tia - Instrukcja składania wniosków on-line 5.22 MB 2021-04-23 10:25:31
   CAS - INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA 313.35 KB 2024-01-10 11:59:21
   Emp@tia - Instrukcja rejestracji informacji o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów 1.18 MB 2021-04-23 10:31:59
   CSIZS - Pojedyncze Usługi Wymiany Informacji udostępnione w ramach Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego 721.71 KB 2022-03-31 08:56:31
   CAS - Opis metody wraz z instrukcją zgłaszania wszelkich przejawów agresji wobec pracowników JOPS za pomocą Komunikatora. 468.78 KB 2023-06-15 14:17:42
   Rejestr Żłobków - uprawnienia ; schemat modułowy 220.75 KB 2023-05-05 11:23:43
   Rejestr Żłobków - Dokumentacja użytkownika (Moduł I) - wersja 4.24.0 7.34 MB 2023-09-20 06:28:23
   Rejestr Żłobków - Dokumentacja użytkownika (Moduł II) - wersja 2.8 - Instrukcja uzupełniania informacji o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna oraz instrukcja obsługi dofinansowań w ramach programu Maluch+ 7.26 MB 2023-09-20 06:35:23
   CAS - Terminy sprawozdań w Kalendarzu Google'a. Artykuł w "IT w Administracji" ; marzec 2023 r. 1.79 MB 2023-11-09 10:52:10
   CSIZS - Terminy ważności certyfikatów - stan na 12 stycznia 2024 r. 1.08 MB 2024-01-15 07:17:13
   TM - Użycie Terminali Mobilnych do przeprowadzania elektronicznych wywiadów środowiskowych, woj. śląskie, stan na 8 września 2023 r. 114.09 KB 2023-09-13 11:01:03
   Rejestr Żłobków - METODOLOGIA OBSŁUGI WNIOSKÓW RKZ-1 i RKZ-2 W ZAKRESIE OZNACZENIA MIEJSC OPIEKI UTWORZONYCH Z PROGRAMU MALUCH+ 2022-2029 ORAZ MONITOROWANIA OBSADZENIA MIEJSC W OKRESIE 36 MIESIĘCY 839.91 KB 2023-12-15 12:38:45
   Systemy Dziedzinowe - Procedura zmiany Dostawcy Systemu Dziedzinowego (SD) w jednostce 238.44 KB 2023-12-28 12:52:37
   CAS - Sprawozdanie resortowe RKZ4 - instrukcja 29.12.2023 525.82 KB 2023-12-29 13:38:02
   CSIZS - Procedura zmiany Dostawcy Systemu dziedzinowego (SD) w jednostce 238.85 KB 2024-01-16 06:44:14