Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Środowiskowa pomoc społeczna

Świadczenia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.