Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2023

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE” OGŁOSZONEGO W 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego są jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Na realizację zadań w ramach ww. Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy z Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 – 60 mln zł.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla tej grupy osób niepełnosprawnych, w szczególności na tych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, na których występuje najniższa liczba Centrów.

Poniżej przedstawiam terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (Wniosek/aktualizacja wniosku o przystąpienie do Programu na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł I - załącznik nr 1 do Programu albo Wniosek/aktualizacja wniosku o przystąpienie do Programu na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II - załącznik nr 1a do Programu):- w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 16 sierpnia 2023 r.;- w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. – nabór ciągły.

Wojewoda przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminach:- w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 15 września 2023 r.;- w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1472,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2023

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

email: popowskae@katowice.uw.gov.pl

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

email: zurawskak@katowice.uw.gov.pl