Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

"Program asystent rodziny na rok 2020” został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r.

 Informacje dotyczące Programu oraz wszelkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa

 https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2020