Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obsługa telefoniczna w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+) odbywa się
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 14.30
pod numerem telefonu 32 606 33 56.

Adresy e-mail do kontaktu:

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

 Opis usługi.