Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 17 lipca 2019 r.

 

Dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019