Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program został opublikowany w monitorze polskim:

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1275

 

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wspierania-rodziny-asystent-rodziny-w-2023-r