Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POMOC SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

PIECZA ZASTĘPCZA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykazy

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ośrodki Pomocy Społecznej 81 KB 2020-05-04 13:09:01
Powiatowe centra pomocy rodzinie 47 KB 2020-05-04 13:09:25
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 24.96 KB 2021-04-19 09:41:55
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 154.5 KB 2021-03-17 12:32:08
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych 860.68 KB 2021-04-27 10:27:09
Domy pomocy społecznej 79 KB 2021-04-19 09:38:26
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 208.8 KB 2021-02-03 11:15:12
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 194.55 KB 2021-04-09 09:29:02
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:18
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 915.16 KB 2020-07-14 09:32:21
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 1 kwietnia 2021 r. 141 KB 2021-04-06 11:02:42
Placówki Wsparcia Dziennego 50.19 KB 2021-03-03 14:54:26
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2020 r 198.52 KB 2021-02-12 07:06:40
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2020 r. 135.45 KB 2021-02-12 07:07:54
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Stan na 31 marca 2021 roku. 61 KB 2021-04-14 07:50:46
Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego 86.5 KB 2018-09-25 12:41:20
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) 49.5 KB 2021-01-15 10:34:39